ما …

| ژانویه 20th, 2007

ما که راهمون یکی بود …
چرا جاده ما رو گم کرد ….؟!؟
……
……………

نظرات بسته هستند.