اولین عشق

| مارس 10th, 2007

تو یه لحظه نگاه‌شون به هم گره خورد …
احساس جدیدی زائیده شد …
لحظه ای‌ بعد هر دو احساس کردند عاشق هم شدن …
و سپس از کنار هم رد شدند..!!
پسرک که يک دستش را به مادرش داده بود، مشغول خوردن ادامه‌ی بستنی‌اش شد…!!
و دختر نيز در اين فکر بود که پدرش کدام عروسک‌ را برايش می‌خرد…!!!
…..
……..
…………

نظر دهید