بایگانی برای مارس, 2007

Cool

| مارس 4th, 2007

سرد بود …
ولی دنبال حرارت 
همیشه سعی میکرد روابطش پر حرارت و گرم باشه …
از بچه گی فکر میکرد پتو گرما میده …
خیلی وقت بود ازدواج کرده بود …
اما …
…..
…………..
روابطشان زیر پتو هم …
سرد …
بود …
…..
……………..

بعضی وقتا نمیتونم تشخیص بدم …
نمیدونم …
نمیدونم الآن دلگیرم …
یا …
دلم گیره …
…..
………
….