| می 29th, 2010

الآن …
دقیقا همین الآن …
هر کی کارم داره و صدام میکنه …
همش تو گوشم صدای قار قار می پیچه …!!
……..
…………………….
……… سهیل .

نظر دهید