هستیم

| ژوئن 15th, 2010

میریم …
میرسیم …
می مونیم …
بر می گردیم …
…….
هستیم پس هنوز …!
……
……………………
………… سهیل .

نظر دهید