10 ساعت

| مارس 20th, 2015

هنوز حموم نرفتم و مثلن قراره که این پست رو بفرستم و بعد برم.

بهله

میگم چرا اینجوریه …

چرا هر وقت می خوایم بریم یه جایی باس نگران باشیم که نکنه فلانی ناراحت بشه که چرا بهش نگفتیم و ..

آقا ما هر وقت خواستیم بریم شمال داستان داشتیم و داریم و خواهیم داشت

اصن به من چه

به اهل بیت گفتم به من کاری نداشته باشید و نظر نخواید

والا

فقط بهم بگید سهیل پاشو حاضر شو

من به هیچ کسی کاری ندارم و تو بودن و نبودن کسی هیچ دخالتی ندارم

فقط خودم و خدا و خیالت

همین و بس

نظر دهید