| مارس 27th, 2015

هفت روز گذشت

تا اینجا

یه عید دیدنی رفتیم

یه شمال رفتیم

برگشتنی هم تو برف و کولاک گیر کردیم و اصن داستانی بود

یه سرما خوردیم

یه شلوار عیدی گرفتیم و یه ده هزار تومنی

و یه آیفون 6  هم عیدی دادیم

همینا

نظر دهید