| مارس 28th, 2015

یکی از لذت های دنیا خوردنه

واقعا حیف و افسوس که بعضیا از این لذت دوری می کنن

واقعا ناشکرن اینا

گناهه عاقا … گناههههه

خدا یه مشت خوردنی در اختیارمون گذاشته

که ما بخوریم و بقیه بخورن 🙂

انرژی بگیریم

روحیه بگیریم 🙂

جوووووووون بگیریم

به به

:))

بعد میان میگن: عمام چرا جون نداری ..؟ چرا حال نداری ..؟ چرا روحیه نداری…؟

نظر دهید