| آوریل 24th, 2015

دلم برای 6 ، 7 سالی که تنها زندگی میکردم

تنگ شده

یه جایی نوشته بود که انسانها تو دوره های مختلف زندگیشون لازمه که تنها باشن

…….

البته دلم فقط تنگ شده ها

همین

🙂

نظر دهید