| آوریل 29th, 2015

همیشه یه سری از تاریخ ها رو باید یادتون باشه

مثلن…

تاریخ تولد

تاریخ ازدواج

تاریخ آشنایی

تاریخ سربازی

تاریخ چک

تاریخ پری..ود

دقت کنید همه این تاریخ ها مهم و حیاتی هستن

مخصوصا مورد آخری که با تغییرات هرمونی و اعصاب و روان و این صوبتا همراه میشه

:((

نظر دهید