| می 26th, 2015

تا وقتش هست و تواناییش رو داری
یا بکنش
یا نمی کنیش ، یه دل سیر ببینش
…..
همین الآن یه هویی
کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی “نگاه”

نظر دهید