| می 31st, 2015

از یک میلیون ، دو میلیون ،ده میلیون ، صد میلیون
یه وقتا برای آرامش درونت
برای ارزشی که برای شخصیتت داری
برای ارزش کاری که انجام میدی
برای وجود خود واقعی خودت
خیلی راحت میگذری
یه ک///ون لقش و …
تموم

نظر دهید