| اکتبر 10th, 2016

کو..ن لق کار و نون دراوردن

حسش نیست

بی جونم

با خداهه میریم رو مود اِیر پِلِین

رو همین تختخواب می‌افتیم به یاد همه بی خوابیامون تا هرجا شد میخوابیم

نظر دهید