| دسامبر 3rd, 2016

یعنی فندک بزنی یه شهر قشنگ میره رو هوا…

۳ روزِ محرم و صفر تموم شده

ملت زامبی شدن

یارو صبحونه تی تاپ میخوره با ماست موسیر و شنگولی

مدت محرم و صفر رو کم کنن خب

مردم‌ تحت فشارن عزیز من

بفهم‌‌‌…

نظر دهید