| دسامبر 17th, 2016

مثلا فک کن

یکی میاد جلو

میزنه با چاقو تو شیکمش که همچین دل رو روده ش میزنه بیرون

این آدم وقتی با خودش همچین حرکتی میکنه

دستش برسه به عمام‌ امت چی کارش میکنه …؟

اوووووم

بال کبابی به‌ نظرتون بهتره یا جوجه بی استخون …؟

نظر دهید