| فوریه 7th, 2017

چرا فکر بد میکنید

انحراف‌ آخه تا کجا

چرا هعی میاید و میگید خون عمام امت حلاله

مرگ بر آمریکا

من تو دهنش میزنم هرکی بخواد جلوی این انقلاب وایسه و پشتت حرف بزنه

ما اصن‌ با چیزای گنده شوخی موخی نداریم

نظر دهید