| فوریه 8th, 2017

ساعت ۱۰ صبحه و اصن حالش نیست برم سر کار

گوشی در حالت هواپیما

ک/ن لق کار و بار و فعالیت و یه لقمه نون حلال

والا

لوسی هم فهمیده گویا و پا به پای ما خوابه هنوز

تازه خواب هم‌ می بینه و داره تو خواب حرف میزنه

🙂

نظر دهید