گاوها پرواز میکنند

| فوریه 8th, 2017

اینکه صبح پا میشی میبینی عیال صبحانه رو آماده کرده و املت و خامه و عسل و نون تازه و آب پرتقال طبیعی و شما فقط لازمه دست و صورتت رو بشوری و مسواک بزنی و بشینی سر میز

خیلی خوبه عاقا

ولی خب اینا همش تخیل و خیاله

وگرنه در واقعیت چیز دیگریست

گفتم اعلام کنم برای پسرهای دم بخت امتم که در جریان باشن چه خبره

هعی روزگار

پاشم برم یه فکری برای نهار کنم

مثلا امروز رو پیچوندم که استراحت کنم

نظر دهید