| فوریه 9th, 2017

تو همت نزدیکای اشرفی یه تابلوی بزرگ‌ کنار‌ اتوبان زدن

نوشتن “یک معامله شیرین”

اصن عجیب به حال و هوای این روزا میاد

یادم باشه یه عکس ازش‌ بگیرم

نظر دهید