مهندس

| فوریه 23rd, 2017

تا میتونید تو این هوای آلوده شیر و دوغ و ماست بخورید

مخصوصا ماست

هرچی بیشتر بهتر

ماست خیلی عالیه عاقا

امروزم که رو ماست….

روزمون مبارک

:))

نظر دهید