| فوریه 19th, 2018

سربازای گمنام امام زمان کجان ..؟

همینایی که بین ۷۰ ، ۸۰ میلیون نفر تا یکی بخواد غلطی بکنه زودی پیداش میکنن

چرا الان ۲ روز گذشته و نمیتونن یه هواپیما رو پیدا کنن..؟

نظر دهید