| اکتبر 29th, 2018

هر جای دنیا که باشی باز یه عده و گروهی همیشه باید باشن که آدم با دیدنشون افسوس بخوره از آدم بودن خودش.

کاری به هیچ دین و ایمونی ندارم

فقط میدونم دین رو بشر ساخت تا کثافت کاری و پلیدی و زشتی خودش رو توجیح و زیبا و حق به جانب کنه و آخرش هر بلایی خواست سر مردم زیر دستش بیاره و بهش افتخار کنه.

و گرنه انسان ذاتی و در باطن خداشناس و مهر پرست هستش و سرشت همه انسان ها پاکه.

افتخار نداره مسلمونی و مسیحی و بودایی و …

انسانیت بهترین دین دنیاست که نه پیامبری داره و نه امامی و کتاب مقدسی و نه نماز و روزه و عبادتی

اصن من به عنوان عمام امت از همین بلندی اعلام میکنم هرجا دیدید منو خونم حلال و درجا به حکم دینتون اعدامم کنید .

منهِ کافرِ مفسدِ فی العرض رو

نظرات بسته هستند.