| دسامبر 9th, 2018

آره داشتم میگفتم

خلاصه …

هیچ وقت مشروب رو با شیر موز میکس نکنید

🙁

نظر دهید