| دسامبر 18th, 2018

مثلن شما تصور کن یه نماینده مجلس کانادا بیاد بی احترامی کنه به یک شهروند به این شدت

یا تو یه کشور اروپایی

…..!

هیچی فقط تصور کنید

همین

و اینکه چرا نسل اینا منقرض نمیشه

هان؟؟؟؟

 

نظر دهید