| دسامبر 28th, 2018

موقع زایمان توسط دکتر کشته نشیم

بعدش تو دبستان بخاری نیوفته و آتیش نگیریم و کشته نشیم

تو دبیرستان و راهنمایی تو راه شلمچه و راهیان نور کشته نشیم

تو دانشگاه اتوبوسمون چپ نکنه و کشته نشیم

هزار و یک بیماری و فشار عصبی و سختی و کار و فساد و هوای آلوده بذاره زنده بمونیم و باز کشته نشیم

بحث های سیاسی و تحریم و جنگ و موشک و زلزله و سیل و ایرانخودرو و سایپا مارو نکشن

تازه میفهمیم که اینجا جای زندگی نیست باید بار و بست و رفت

شاید یه جایی پیدا شد که جونت ارزش داشت اونجا و تونستی یه کم قبل از مردنت زندگی کنی.

نظر دهید