مرد

| فوریه 13th, 2019

میگفتن مرد باش

مرد بود

بود و…

مرد مُرد

نظر دهید