آیین زندگی

| مارس 2nd, 2019

یاد بگیرید

برای بستن دهن مهن آدمای اطراف

کافیه دهن خودمون رو ببندیم 

اونا دهنشون خود به خود بسته میشه میشه میشه میشه تا…

دهنشون سرویس شه

نظر دهید