| مارس 21st, 2019

عادت داریم به امید داشتن

پس امیدوارم سال ۹۸ بهتر از سال ۹۷ باشه برای همه

حال همه خوب باشه

امیدوارم بهترین تقدیر ها رقم بخوره برای همه

عیدتون مبارک

نظر دهید