زندگی مشترک

| آگوست 12th, 2020

خوابم میاد…

-چایی تو بخور بعد برو بخواب

چایی بخورم خوابم میپره به خدا…

-نخیر ..میری تو جات و گوشیتو میگیری دستت و نمیخوابی 

-چاییت رو بخور بعد برو بخواب

چشام از خستگی به زور باز میشه، گیر نده بذار بخوابم

-نههههه چاییت رو اول باید بخوری.

…….

یه ساعته چاییه دم نکشیده.

فک کنم چایی هامون خرابه یا آبامون دیر دمکشه.

نظرات بسته هستند.