سقوط

| دسامبر 4th, 2020

سقوط انسان از همون لحظه شروع میشه که اشتباهش رو متوجه نمیشه.

سن و سال که پشمه

عقل و درایت و فهم و شعور ، شرطه بزرگ بودنه رفیق

……رفیق

آره زندگی رفیق میخواد نه همدل و همدم و معشوغه

یه رفیق وجدان داره، صداقت داره، گذشت داره و برای رفیقش جونشم میده.

یادمون ندادن، یادم نگرفتیم‌…

گفتیم عاشقیم و دلو میزنیم به دریا.

گفتیم الکی چرا چیزای کوچیک رو بزرگش کنیم .

گفتیم چرا کش بدیم چیزای بیخودی رو.

گفتیم بچه بازی در نیاریم.

گفتیم و گفتیم.

و هیچ کس نبود بگه سقوط از همین جاهاست که شروع میشه.

نظرات بسته هستند.