40

| می 13th, 2010

تاریک بود …

دیشب …

و مثل من بی تو …!

فقط همین بود …

اگر …

ماه نبود …

……………….
……… ماهزاده .
\
پ.ن:
پارسا جون …
رفیق عزیز …
تولدت مبارک باشه …
ایشالله 120 سال شیطونی کنی …

نظر دهید