کمتر از 1 ساعت

| مارس 21st, 2015

لحظه های آخر

خیلی آخر

سرعت گذشت زمان رو میشه کامل حس کرد

الآن

نه تو 93 هستیم و نه تو 94

رو هواییم

من … تو … خدا … یه امت

نه 93 هستیم و نه 94

نظر دهید