| مارس 27th, 2015

فروردین

از اون ماه های خاصه

همه چیش خاصه

مخصوصا متولدینش

مخصوصا عماماش

مخصوصا 16 امش

هرکیم شک کنه به این موضوع خره

به غورعان

نظرات بسته هستند.