| آگوست 31st, 2016

عاقبت بخیر شد …!

….

تعریف یکی رو شنیده بودم چند سال پیش

یه پسری که مادر پیر و مریضش رو ۷ سال نگهداری کرده بود

بدون هیچ چشم داشت و منتی

۷ سال مادری که در کما بود رو پرستاری کرد

بهترین لحظه های جوونیش رو ندید

از آرزوهاش گذشت

از تفریح و ازدواج و کار و هزار و یک خواسته ش گذشت و از مادرش نگهداری کرد.

مادرش متاسفانه چند سال پیش فوت شد و …خدا رحمتش کنه.

خودش اما

عاقبت بخیر شد

دیروز تو سن چهل و چند سالگی جنازه ش رو بعد از ۳ روز تو خونه ش پیدا کردن

سکته کرد و مرد و فردا مراسم خاک سپاریشه

………

………….!!!

نظرات بسته هستند.