| اکتبر 9th, 2016

فرض کنید شما عمامی هستید که عیالتون به مدت ۷ روز رفته به اونور آبهای ایران و صفا سیتی منگوله و شما یک هفته آزاد هستید هر غلطی بخورید

چه غلطی میخوردید تو این یک هفته …؟

بهله

شما هیچ وقت عمام نخواهید شد و حتی حال یک عمام رو درک نخواهید کرد…!

من دقیقا همون عمامی هستم که شاد شنگول وقتی از فرودگاه‌امام خمینی بر میگشتم به سمت خونه ،جوری ویروس سرما‌خوردگی بهم حمله کرد که هواپیمای عیال هنوز بلند نشده از رو باند من رفتم برای یک هفته درد گلو و سر درد و سینوزیت و تب و لرز و آمپول و قرص و شربت و این برنامه ها

کلن این غلط خوریا به عمام نیومده عاقا جان

ودر آخر جا داره از همین بلندی با مشت گره کرده خود بزنم تو دهن استکبار جهانی و آمریکا و ترامپ‌ خر و همه حرفای بالا رو تکذیب کنم

و …

و بعد ها در کتاب زندگی نامه عمام‌ بنویسید از بس عمام‌ گل  و مهربون و با وفا و عاشق عیالشون بودن زرتی از دوریشون مریض میشدن اونم به مدت یک هفته کامل

:((((

نظر دهید