| می 4th, 2017

البته انواع بله ها وجود داره

اين بله اون بله اي بود كه تو محضر گفته شد و اين صوبتا

:*

نظر دهید