بایگانی برای نوامبر, 2017

| نوامبر 17th, 2017

فاجعه ست

خدا نکنه زلزله تو تهران بیاد

سازمان مدیریت بحرانی که از پس چنتا روستا بر نمیاد

میخواد با جمعیت میلیونی تهران چی کار کنه..؟!؟

داش بهمن تو روحت با این مملکتی که برامون گذاشتی.

فدای مردم ستم دیده غرب کشورم بشم که هیچ وقت آرامش رو حس نکردن و همیشه درگیر مصیبت بودن.

دورتون بگردم :((