بایگانی برای مارس, 2018

| مارس 4th, 2018

چه شخمی شخمی داره روزا سپری میشه ها

یک ماه دیگه‌ همین موقع ها سیزده‌‌ رو هم به در کردیم .

خدایا

دورش‌ خیلی تندِها 🙁

گیر میکنه پاره میشیما