بایگانی برای فوریه, 2019

| فوریه 18th, 2019

شرف ندارم دهنتون رو نبندم

اشکال نداره

بگید فعلن هرچی دوست دارید

| فوریه 17th, 2019

بعضی وقتا زیادی هم خوب باشی اطرافیانت خیال بد میکنن

کاش هیچ وقت احساس دیگران رو در مورد خودمون نمیدونستیم

پشت لبخند و دلسوزی همه آدما(دقت کن‌همه آدما)

یه دنیا حسادت و کینه و خودخواهی هستش که وقتی متوجه میشی تازه میفهمی چقدر ساده لوح بودی که باور میکردی اینا دوستت دارن و بهت احترام میذارن.

ریا ، دروغ 

آخ آخ که چقدر بدم میاد از دورویی آدما

حیف که نمیشه بی خیال شد

وگرنه اینقدر توان و وجودش هست در خودم که بی خیال خیلی ها‌بشم و بذارم تو همون دنیای تاریکی‌ که هستن بمونن و …

تف به بازی روزگار ….بی خیال رفیق

سعی میکنیم از این به بعد جور دیگه ای باشیم‌ برای عزیزان!!!

| فوریه 17th, 2019

طعم زندگی یعنی

– زولپیدم هایی که 

شب هامون رو 

به زور 

صبح میکند!

…… 

هعی رفیق چشمام سنگین شده دیگه 

شبت بخیر 

| فوریه 14th, 2019

چیزی با قدیم فرق نکرده

هنوزم خواب های عجیبی میبینم

قبلن جنگ های تن به تن بود و اکثرن صحنه دار 

الان غسال خانه و قبر و اعدام و مردن

و هنوزم خودم نقش اولش هستم‌ 

و نقش دومی‌ که هیچ وقت …

تو نیستی

مرد

| فوریه 13th, 2019

میگفتن مرد باش

مرد بود

بود و…

مرد مُرد

ملت همیشه در صف

| فوریه 6th, 2019

قول میدم چند ماه دیگه نون و آب و هوا هم سهمیه ای بدن به مردم

هستیم هنوز

| فوریه 5th, 2019

عمام آمد باز

🙂