بایگانی برای آگوست, 2019

| آگوست 28th, 2019

فقط نگاه میکنم

فقط نگاه میکنم

……

فقط نگاه میکنم

| آگوست 25th, 2019

مغزمان

را

حامله کرده اند و…

افسانههههههه

بیا دستمو بگیرررررر

……بیچاره کاکلوک فقط :(( فداش بشم