بایگانی برای نوامبر, 2019

حد…

| نوامبر 30th, 2019

عاشق نشدی زاهد دیوانه چه میدانی

بر شعله نرقصیدی پروانه چه میدانی


من مست می عشقم وز توبه که بشکستم

راهم مزن ای عابد می خانه چه میدانی

 

لبریز می غمهام شد ساغر جان من

من دیدی و بگذشتی پیمانه چه میدانی

 

یک سلسله دیوانه افسون نگاه او

ای غافل از آن جادو افسانه چه میدانی

 

تا چند فریب خلق با نام مسلمانی

سر بر سر سجاده می خوردن پنهانی

 

عاشق شو و مستی کن ترک همه هستی کن

ای بت نپرستیده بتخانه چه میدانی

 

تو سنگ سیه بوسی من چشم سیاهی را

مقصود یکی باشد بیگانه چه میدانی

 

تا چند فریب خلق با نام مسلمانی

سر بر سر سجاده می خوردن پنهانی

 

روزی که فرو ریزیم بنیاد تاسف را

دیگر نه تو می مانی نه ظلم و پریشانی

…….نه ظلم و پریشانی

کابوس

| نوامبر 23rd, 2019

بگیرید

ببرید

بکشید

قطع کنید

ولی مطمئن باشید این کابوس تمام خواهد شد…

خیلی زودتر از اونی که فکرشو خواهید کرد

وقتی همه خواب بودیم

| نوامبر 16th, 2019

یادمه اون موقع هم که بنزین شد ۷۰۰ تومن یا ۱۰۰۰ تومن دقیقا همین حس و حال رو داشتم.

تاریخ ایران به هیچ عنوان ظالم تر و دروغگوتر و بی شرف تر از اینا به خود نخواهد دید.

اعتراضات مردم هر جای دنیا میشه آزادی خواهی و مردم ایران وقتی از بدبختی و بی چاره گی میان بیرون میشه اخلالگر …

واقعا وضعیت اقتصادی مردم گنجایش بنزین ۳۰۰۰ تومنی رو نداره…

توف به شرف نداشتتون.

| نوامبر 14th, 2019

رفاقت کاشتنیه …

تخمشو داری بیا جلو …

….

تبریز ۹۸

| نوامبر 3rd, 2019

اینکه این سه روز چه جوری گذشت رو واقعا هرچی بهش فکر میکنم متوجه نمیشم

ساعت ۱ شبه و عیال خوابه و من مرور میکنم لحظه های گذشته رو و  تبریز هم چه بارونی داره میاد 

راستش همیشه دوست داشتم مهم باشم از بچه گی

زیرم خط بکشن

انگار مهم شدم ولی به جای زیرم ، دورم همه خط کشیدن و بعضی هاهم روم خط کشیدن

اه یادش بخیر…

یادته رفیق ….دلتنگی های خط خطی ….

زمان چقدر زود میگذره و اصن متوجه نیستیم

با ارزش ترین چیزی که داریم

حتی از گوشی موبایلمون با ارزشتر

اوووووم

عیال چه خوشگل خوابیده