آره

| مارس 31st, 2020

تو رو بیچاره کنه پای خودش که چی بشه…

خودشو پای تو بیچاره کنه عاشقته

اون که دکمه های پیراهنت را می بنده نه…

…..

آره ….اون که پیراهنت رو پاره کنه عاشقته

نظرات بسته هستند.