بایگانی برای سپتامبر, 2020

فیتیله پیچ

| سپتامبر 13th, 2020

دیگه حتی اگه بیان بگن آهای ملت ببینید ماست سفیده

شک ندارم که ماست صد در صد سیاهه…

یه مشت اشغال دارن مملکت رو تبدیل به زباله دونی میکنن

اخبار، جلسه سران سه قوا رو داره پوشش میده.

۳ سال پیش همین ۳ قوای امروزی داشتن همدیگه رو لوله میکردن سر انتخابات و ریاست.

هه…چه بازی کودکانه ای بود‌.

اشکال نداره

با همین شیب تند رو به سقوط میریم جلو .

چیزی نمونده دیگه 

مردم رسم کشتی گرفتن رو خوب یاد گرفتن و این بار که بلند بشن

همشون نوید افکاری هستن و این بار شما هستید که فیتیله تون پیچیده خواهد شد.

پیلیز فورگت می

| سپتامبر 7th, 2020

قافل بود

یکی نخ داد و یکی فندک

ساده بود و گول خورد و…

کشید.

….

…..سالهاست که میکشه؛ از زندگی ، از خودش 

اما

هنوزم قافله و ساده و دنبال یه فندک.

بوی ماه مهر

| سپتامبر 6th, 2020

…….

فعلن برین به مدرسه.

….

مملکت رو که خیلی وقته ریدن توش.