مهر بی مهر

| سپتامبر 25th, 2020

دلیلش چی بود اسم این ماهو گذاشتن مهر؟

چی دیدن ازش؟

اگه الان میخواستن اسم بذارن براش چی ؟ باز مهر ؟

چی به سرمون اوردن …چی به سرمون اوردن…هان..؟چی…؟

چرا هیچ مهری حس نمیشه؟

تف بهت داش بهمن با این تخمی که کاشتی 

تف به روحت.

نظرات بسته هستند.