حقیقت

| دسامبر 4th, 2020

آدما کاری که براشون انجام میدی رو دوست دارن

نه

خودتو

….

نظرات بسته هستند.