بکشید بیرون

| دسامبر 8th, 2020

از دید خودتون همه چی تمام هستید و خدا رو شکر بقیه خرابن و مشکل دارن.

وجدان که ندارید.

صداقت هم ندارید.

کل فکر و ذکرتون شده مادیات .

دم از عرفان و شاهد و تسلیم بودن میزنید ولی به هیچ اصول انسانی پایبند نیستید.

با هزار کار کرده و نکردتون تاثییر میذارید تو روح و روان آدمای اطرافتون.

باعث میشید یه زن زندگی هزارتا دروغ به شوهرش بگه به خاطر شما و تا مرز جدایی بکشه کارشون.

شماها بویی از دوست داشتن و رفاقت نبردید و دوست داشتن و رفاقت دیگران را از بین میبرید.

بزرگتر بودید و بزرگی کردن بلد نبودید.

حرفاتون ، کاراتون ، زندگیتون و همش ریا ست .

دارم همین جا میگم تا بدونید که گنجایش آدما تا یه اندازه‌ست.

زندگیتون به خودتون ربط داره ،ولی وقتی پای زندگی من باشه و بخواید آتیش به زندگی من بزنید مطمئن باشید دودمانتون رو به باد میدم بدون هیچ ترسی.

چشمام تا یه جایی بسته میمونه.

دهنم تا یه جایی بسته میمونه.

پس بکشید بیرون .

نظرات بسته هستند.