۱۲ ظهر جمعه

| دسامبر 11th, 2020

اگه بلد بودیم که 

به من چه …؟

به تو چه …؟

اونوقت زندگی همه مون گلستون بود.

ولی متاسفانه به خاطر نداشتن اعصاب و روان درست حسابی این روزا همه چی به ت//خمم و به ت//خمش شده و زندگیامونم‌ به همون نسبت همگی ت//خمی‌.

نظرات بسته هستند.