خاردار

| آوریل 16th, 2022

دور مغزم سیم خاردار کشیدم

چند وقته

عالیه

بعضی وقتا خاردار بودن لازمه

🙂

نظرات بسته هستند.