بایگانی برای سپتامبر, 2022

#مهسا_امینی

| سپتامبر 24th, 2022

باورتون نمیشد

این اتحاد رو تو خوابتون هم تصور نمیکردید

اینه قدرت مردم

شاید بتونید ساکت کنید موقت اما این آتش زیر خاکستر به زودی دودمانتون رو به باد خواهد داد

این همه گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

و شد همونی که باید میشد

الان همه با هم هستیم….

……

#مهسا_امینی

| سپتامبر 20th, 2022

این سرزمین روزی آزاد خواهد شد

حالا بگیرید

ببرید

بکشید

تک تکتون رو به خاطر خواهیم سپرد

فردای روز آزادی خیلی خیلی نزدیک است…

….