بخور تا خورده نشی

هی تو مترسک…
خیلی بیشتر از این حرفا احمقی …! باور کن …!!
باور کن که اگه نخوری ، یه جوری خورده میشی که حتی فکرشم یه لحظه نمی کردی …
واقع بینانه دارم میگم …
شک نکن …
زمونه وقتی با تو خوب رفتار میکنه که بتونی حقت رو بگیری ازش …
ولی تو …
…….
بعضی وقتا به حرفام شک میکنم …
حق میدم به کلاغا که همیشه توف میکنن تو چشات …
باور کن …
تو خیلی بیشتر از این حرفا مهربونی … یا شایدم …
نمیدونم…
احمقی ….!
………
………………….
…….. .